Evropské finále soutěže YPEF 2016 se konalo pod patronací lotyšských státních lesů (Latvijas valsts meži) ve dnech 28.–30. září 2016. Ubytování a část soutěže probíhalo v zámku Jaunmokas a přilehlých objektech. První večer byli účastníci rozlosováni do mezinárodních týmů a začali pracovat na přípravě banneru s tématem „Přátelství mezi lesy a lidmi“.

 Druhý den ráno jsme se přepravili do přírodního parku  Tervete, který je nejnavštěvovanějším v Lotyšsku. Součástí je síť informačních center, sociálních zařízení, parkovišť, zpevněných stezek i různých objektů pro vyžití především dětí (lanová centra, průlezky, dřevěné prvky, domečky,…). V areálu parku proběhl terénní orientační běh, během kterého družstva odpovídala na testové otázky za pomocí elektronických zařízení.  Odpoledne dokončili účastníci své bannery a poté je před auditoriem prezentovali. Po večeři následoval transfer zpět do zámku a slavnostní vyhlášení výsledků s galavečerem.

 Třetí den proběhla exkurze v lesnickém a dřevařském muzeu v Rize a prohlídka historického centra města.   

 Zástupci ČR se umístili na 4. a 9. místě z celkově 12 družstev. Příští evropské finále se bude konat v Maďarsku.

Výsledkovou listinu si můžete prohlédnout zde.

 

 

 

Česká lesnická společnost  Ministerstvo zemědělství  Lesy ČR Vojenské lesy a statky  PEFC

  ČLA Image result for lesnická škola logo SLŠŽ