Cílem této soutěže, je zlepšit povědomí zejména mládeže, ale zároveň celé společnosti, o významu lesů.

Soutěž má 4 kola (úrovně), které se konají chronologicky po sobě. Do dalšího kola postupuje vždy vítězné družstvo z kategorie mladších žáků a vítězné družstvo z kategorie starších žáků. Výjimkou je mezinárodní kolo soutěže, kam postupuje absolutní vítěz z národního kola.

Organizace celé soutěže

Místní kola soutěže YPEF

- Probíhají v měsících leden až březen. Místní kola organizují vybrané lesní správy Lesů České republiky, s. p., vybrané lesní správy Vojenských lesů a statků, s. p., dále pak některé pobočky Ústavu hospodářské úpravy lesů, střední lesnické školy, arboreta aj. Vítězové z kategorie mladší žáci a vítězové z kategorie starší žáci postupují do regionálního kola.

Regionální kola soutěže YPEF

- Probíhají v měsících duben až květen. Regionálních kol je v rámci České republiky šest a probíhají na následujících organizacích: Střední lesnická škola Hranice, Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga v Písku, Česká lesnická akademie Trutnov, Střední lesnická škola Žlutice, p.o., Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze, Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovi univerzity v Brně. Vítězná družstva z obou kategorií postupují do národního kola soutěže.

Národní kolo soutěže YPEF

- Pořadatelem národního kola soutěže YPEF je Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze. Toto kolo probíhá v měsíci červnu v prostorách zámku v Kostelci nad Černými lesy.

Mezinárodní kolo soutěže YPEF

- Absolutní vítězné družstvo národního kola bude vysláno na mezinárodní kolo do evropské země, která je členem mezinárodního výboru YPEF.

A co je náplní jednotlivých kol?

Soutěžící družstva nejprve absolvují písemný test, složen z 20 otázek o lesnictví, lesním ekosystému, činnostech vykonávaných v lesech, rostlinách a živočiších vyskytujících se v lese a v jeho blízkosti.

Otázky vychází z učebnice, kterou naleznete zde.

Po testu bude soutěžící čekat praktická část soutěže. Praktická část je ve formě poznávací soutěže o 20 položkách (herbářové položky rostlin a dřevin, listy, plody, semena, horniny a nerosty, jiné přírodniny, lesnické pomůcky a technologie).

Po poznávací části následuje praktický úkol, který je většinou zaměřený na zručnost, hbitost, postřeh aj. (například řezání a štípání dříví, hod šiškou nebo dřevem, rozdělání ohně atd.).

Průběh jednotlivých kol je obdobný.

Důležitá je i znalost anglického jazyka. Setkáte se s ní v regionálním i národním kole, v teoretické části a pak vítězové v kole mezinárodním. 

Česká lesnická společnost  Ministerstvo zemědělství  Lesy ČR Vojenské lesy a statky  PEFC

  ČLA Image result for lesnická škola logo SLŠŽ