YPEF je znalostní soutěž zaměřena na žáky a studenty všech základních a středních škol.

Cílem této soutěže, která má své kořeny u polských lesníků, je zlepšit povědomí zejména mládeže, ale i celé společnosti, o významu lesů a zdůraznit význam lesnictví v současné době. Jedná se o mezinárodní soutěž, do které jsou aktivně zapojeny lesnické instituce z cca 12 zemí Evropy.

Historie soutěže v ČR

První ročník této soutěže proběhl ve školním roce 2010/2011. Dnes je tato soutěž již tradiční, od svého prvního ročníku právě v letech 2010 a 2011 má nepřetržitý průběh. Do soutěže se postupem času zapojily lesnické instituce a nevládní organizace z více než 11 evropských států: ČR, Estonska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Německa, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska a Slovinska.

V roce 2024 se v ČR bude konat tedy již 14. ročník této soutěže.

Od 2. ročníku převzala garanci za organizaci národního kola soutěže Česká lesnická společnost jako nezávislá stavovská organizace, která zastupuje lesníky napříč oblastmi jejich působení (pracovníci státních a vojenských lesů, soukromých společností, lesníci z lesnických odborných škol – učilišť, středních, i univerzit, zaměstnanci státní správy, ochrany přírody, výzkumných a příspěvkových organizací atd.). Česká lesnická společnost je také členem mezinárodního výboru YPEF za Českou republiku.

Na organizaci soutěže v ČR se přímo podílejí střední lesnické školy a Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze a Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovi univerzity v Brně. Akci podporuje Ministerstvo zemědělství, Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR a některé soukromé společnosti. Díky grantům a sponzorským příspěvkům mají soutěžení družstva s doprovodem ve všech kolech zajištěno zdarma občerstvení, u celodenního národního kola i ubytování.

Vítězné družstvo s doprovodem má plně hrazenou cestu a pobyt na mezinárodním kole. Ve všech kolech vítězná družstva získávají věcné ceny. Historie soutěže z mezinárodního pohledu k nahlédnutí zde.

Kdo připravuje soutěžní testy YPEF?

Otázky do místních a regionálních kol připravují členové národní koordinační skupiny YPEF. Národní kolo připravuje za využití podkladů od mezinárodního výboru YPEF Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze.

Mezinárodní kolo pak organizuje za využití otázek sestavených mezinárodním výborem YPEF příslušná členská instituce mezinárodního výboru YPEF z dané hostitelské země.

 

Česká lesnická společnost  Ministerstvo zemědělství  Lesy ČR Vojenské lesy a statky  PEFC

  ČLA Image result for lesnická škola logo SLŠŽ